IMG_1552.jpg Närbild av skadan på den yttre stenkistan i brokonstruktionen.
Småbilderna