IMG_1564.jpg Inre stora stenkistans skador under brokonstruktionen sedd från utsidan.