IMG_1549.jpg Kajens yttersta stenkista är förbunden med en bro till den inre stenkistan, där timringen är helt borta på en sträcka av ca tre meter. Hela brokonstruktionen med sina järnbalkar som bär upp sulan av betong hotar att störta ned.
Småbilderna