IMG_1551.jpg Brokonstruktionens fäste i den yttre stenkistan som också uppvisar allvarliga rötskador.
Småbilderna